Wifi Tracking Enschede

Ontwikkeling

 • 5 September Gemeente Enschede informeert de raad over wifi tracking.
 • 6 September start gemeente Enschede met  Wifi Tracking, hierdoor ontstaan veel vragen over privacy en MAC adres
 • 28 September vragen CDA aan gemeente beantwoord
 • 29 September vragen SP aan gemeente beantwoord
 • Wifi Tracking komt ook in de pers ruim aan bod
 • 19 Oktober Overleg tussen gemeenteraadsleden en City Traffic, hierbij was ik ook bij aanwezig.
 • 27 Okt 2017 Telefonisch contact gehad met AP
 • 31 Okt 2017 Verslag van gemeente met opmerking dat ik geen inzage krijg hoe de hash word berekend.
 • 3 Nov 2017 Gemeente Enschede heeft me geinformeerd dat de hash die City Traffic gebruikt gebaseerd is op SHA256.
 • 10 Nov 2017 Klacht per email verstuurd aan gemeente Enschede
 • 14 Nov 2017 Gebeld met klachten commissie, E. Bloemink (Functionaris Personen Gegevens) zou me een van deze dagen antwoord moeten geven.
 • 24 Nov 2017 Email naar klachtencommissie met vraag wanneer ik een reactie zou mogen verwachten.
 • 28 Nov 2017 Telefonische reactie klachtencommissie dat het beantwoorden iets langer duurt. Ik zou in ieder geval een reactie binnen 6 weken moeten krijgen (dus voor 22 December).
 • 22 Dec 2017 Vandaag zou ik reactie krijgen van Gemeente Enschede want de 6 weken zijn verstreken, helaas nog niks gehoord of gezien.
 • 22 Dec 2017 Antwoord van Gemeente (lag op tijd in mijn brievenbus)
 • 2 Jan 2018 Bij klachten commissie aangegeven dat ik meer concrete antwoorden wou, zij geven aan om contact te zoeken met persoon in kwestie.
 • 5 Jan 2018 Telefonisch contact met AP, mijn klacht is hier nu geregistreerd.
 • 16 Jan 2018 Verzoek aan gemeente verdere toelichting
 • 24 Jan 2018 Bordjes toelichting wifi-tracking hangen in de stad
 • 6 Feb 2018 Uitgenodigd voor gesprek bij Gemeente
 • 23 Feb 2018 Brief nav gesprek 6 Feb
 • 17 Juli 2018 Aan Autoriteit Persoonsgegevens een verzoek voor handhaving gestuurd, ik zou binnen 3 maand een reactie krijgen.

Onderaan dit artikel staan nog meer links naar algemene informatie bronnen.

Wifi tracking Enschede in de media

Inleiding

In Enschede word sinds 6 September 2017 het winkelend publiek door City Traffic gevolgd. Dit gebeurt door middel van WiFi tracking en de resultaten worden wekelijks doorgegeven aan de opdrachtgever Gemeente Enschede. Hiervoor werden de bezoekers aantallen 1x per jaar geteld, met deze nieuwe methode hebben ze een beter meer up-to-date inzicht in bezoekers aantallen.

Meetpunten staan op negen plekken: aan de Kalanderstraat, Langestraat, Haverstraatpassage, De Heurne, Van Loenshof, Walstraat, Zuiderhagen, Marktstraat en Korte Hengelosestraat.

City Traffick ‘versleuteld’ de MAC adressen direct op het meetpunt, hiervoor word door heel Nederland dezelfde methode gebruikt.

Volgens Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is het 24/7 tracken van het winkelend publiek een grote inbreuk op de privacy en worden hieraan strenge eigen gesteld. Zo moet er een ‘grondslag’ zijn, dus bijvoorbeeld een evenement waarbij voor een korte tijd / specifieke plek mensen gevolgd worden. Het winkelend publiek zou via een opt-in moeten goedkeuren dat zij gevolgd word. De privacy moet kunnen worden gewaarborgd.

Mijn persoonlijke mening

24/7 Tracking

In Enschede worden de mensen zonder vooraf gegeven toestemming 24/7 gevolgd. Hiermee word mijn inziens niet de regels van AP gevolgd en is gemeente Enschede in overtreding van de aanbeveling AP.

Opt in

Er word niet vooraf toestemming gevraagd aan het winkelend publiek. Je kunt via website City Traffic opt-out doen, dit is een beetje de omgekeerde wereld. Als alternatief kun je wifi uitzetten, maar persoonlijk ben ik van mening dat de verantwoordelijkheid bij de andere partij ligt, het moet niet zo zijn dat winkelend publiek allerlei handelingen moet uitvoeren om onbespied te kunnen winkelen.

Vooraf informeren

Als je een opt-in hebt kun je hiermee meteen informeren. Op dit moment gebeurt het informeren door middel van stikkers op bordjes, ik vermoed dat veel mensen deze niet zien en ook niet weten wat dit betekend en wat je er aan kunt doen. De huidige voorlichting is dus erg karig.

Edit: Sinds 24 Jan hangen er bordjes bij de ingangen van de stad.

MAC adress

In gesprek met City Traffic geven ze aan dat de MAC adressen op de sensor / meetpunt meteen word versleuteld door een eigen ontwikkelde methode. Voor heel Nederland word dezelfde methode gebruikt, op deze manier kan City Traffic zien of je in meerdere steden gezien bent.

Het probleem is niet zozeer het MAC adres zelf maar dat je een uniek nummer hebt, hierbij maakt het niet uit of het wel of niet versleuteld is. Je vervangt dan het ene nummer met een ander nummer. Als je dit combineert met andere databases kun je nog steeds dezelfde conclusies trekken. Met andere woorden, door het versleutelen van de de MAC zijn niet ineens alle privacy gegevens opgelost.

Mogelijke oplossingen

Persoonlijk vind ik altijd als je een probleem constateert moet je ook indien mogelijk meedenken voor een oplossing. Hierbij een paar tips aan Gemeente Enschede, helaas kan ik zelf niet beoordelen welke technisch / praktisch realiseerbaar zijn.

 • In het gesprek van 19 Oktober heb ik aangeven dat men eventueel via het WiFi netwerk dat Enschede in de binnenstad beschikbaar stelt zou kunnen zien hoe druk het is. Grote voordeel is dat je via ‘opt-in’ werkt, dus je moet zelf toestemming geven dat je akkoord gaat met de voorwaarden. Hierbij gaf gemeente Enschede aan dat hiernaar wel gekeken was maar toch is gekozen voor de oplossing van City Traffic.
 • Regelmatig / vaker handmatig tellen. Ja dit is meer werk maar hiermee is wel de privacy gewaarborgd.
 • Relatie zoeken met andere gegevens die (al) beschikbaar zijn. Te denken valt aan verkeer tellingen, bezetting parkeer garage, gegevens openbaar vervoer, analyseren camerabeelden. Hierbij moet je natuurlijk ook goed kijken naar de consequenties voor privacy.

Indien jij nog suggesties hebt voor een mogelijke oplossing hoor ik het graag.

Bronnen

links