Bezwaar gemeente Enschede

Gemeente Enschede heeft (zoals al aangegeven bij bekendmaking boete) bezwaar ingediend tegen besluit van AP.

Kort samengevat gaat gemeente volledig tegen het besluit in. Gemeente Enschede geeft in hun bezwaarschrift met 10 argumenten aan waarom zij de boete niet zouden moeten ontvangen. Meest tekende vind ik het argument dat er niet voldoende (technisch) onderzocht word en dat er aannames gemaakt zijn. Als je het rapport leest vind ik het juist wel goed technisch onderlegt. Er word gekeken wat er op de acces point zelf gebeurt en er is zelfs gekeken naar de broncode van het programma die deze opstuurt naar de server. Naar mijn inzicht kun je niet veel verder gaan dan dat.

Ik ben niet thuis in rechtelijke processen en hoe deze verlopen, maar ik krijg wel een beetje de indruk dat gemeente Enschede hier alles uit de kast haalt en tegen de muur gooit in de hoop dat er iets blijft plakken. In artikel ‘tijdschrijft voor internetrecht’ verscheen artikel waarin rechtelijk naar deze situatie gekeken werd en AP gelijk werd gegeven mbt de opgelegde boete.

Dit bezwaar word in eerste instantie behandeld door AP zelf, als hierover een uitspraak komt zul je het natuurlijk van me horen.